Onze doelstelling

De Stichting «Klank en Beweging» heeft als doel om samenwerking tussen verschillende kunstvormen zoals euritmie, muziek, woord, toneel en beeldende kunst te bevorderen. Wij willen een brug bouwen tussen mensen en hun culturen, zowel binnen als buiten Nederland.

Om dit ideaal te realiseren, organiseren wij internationale projecten, waar verschillende culturen elkaar ontmoeten, inspireren en doordringen.

Deze stichting is in het leven geroepen tijdens het organiseren van het Sjostakovitsj muziek/euritmieproject 2006.